Korzyści z hipoterapii w przypadku uzależnień i ADHD: Wszystko co musisz wiedzieć o terapii z udziałem koniHipoterapia to praktyka wykorzystywania koni jako formy terapii. Słowo "hipoterapia" pochodzi od greckich słów "hippos" oznaczającego konia i "therapeia", czyli leczenie. Często określana jako zajęcia, terapie i interwencje wspomagane przez konie (EAATI), ten rodzaj terapii działa poprzez łączenie osób niepełnosprawnych lub o specjalnych potrzebach z wyszkolonymi końmi w celu uzyskania wzajemnie korzystnych doświadczeń. Hipoterapia okazała się być skuteczną terapią dla tych, którzy mają uzależnienia lub zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). W rzeczywistości, według badań, może ona zwiększyć pewność siebie i umiejętności społeczne przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu lęku i stresu. Korzyści te wynikają przede wszystkim z unikalnego połączenia zaufania i strachu, które pochodzi z bliskiej pracy z dużym zwierzęciem. Ten przewodnik wyjaśni, dlaczego hipoterapia jest skutecznym wyjściem dla osób z uzależnieniem lub ADHD, jak działa i gdzie można znaleźć ten rodzaj leczenia w pobliżu.

Czym jest hipoterapia i jak działa?

Hipoterapia, jak już wcześniej wspomniano, to praktyka wykorzystywania koni jako formy terapii. Jest ona często stosowana w leczeniu osób niepełnosprawnych lub o specjalnych potrzebach, w tym cierpiących na ADHD lub uzależnienia. Hipoterapia, podobnie jak inne rodzaje terapii, koncentruje się zazwyczaj na poprawie umiejętności komunikacyjnych, zwiększeniu zdolności motorycznych i wzmocnieniu zdolności poznawczych. Robi to poprzez wprowadzenie osób z różnymi niepełnosprawnościami lub problemami do środowiska koni, gdzie mogą połączyć się z końmi na wiele różnych sposobów. Terapie te często koncentrują się na konkretnych metodach, takich jak jazda konna, oklepywanie, pielęgnacja i opieka, praca u podstaw i/lub terapeutyczna jazda konna (THRB). Różnica między THRB a klasyczną hipoterapią polega na metodzie pomocy. Klasyczna hipoterapia wykorzystuje mechaniczny chodzik, natomiast THRB używa konia do pomocy klientowi. Obie są skutecznymi metodami hipoterapii i terapeuci mogą wybrać, która jest najlepsza dla każdego klienta.

Jak hipoterapia może przynieść korzyści osobom z uzależnieniami?

Hipoterapia może być korzystną terapią dla tych, którzy cierpią z powodu uzależnień. W wielu przypadkach ludzie z uzależnieniami często czują się odizolowani i nie są w stanie połączyć się z innymi. Hipoterapia może pomóc ludziom przezwyciężyć te uczucia, zarówno poprzez zapewnienie znaczącej więzi z koniem, jak i poprzez uczenie skutecznych umiejętności komunikacyjnych. Osoby uzależnione często starają się ukryć swoje uczucia i unikają kontaktu z innymi, co utrudnia otrzymanie pomocy. Hipoterapia pozwala ludziom otworzyć się w bezpiecznej i poufnej przestrzeni, gdzie mogą otwarcie komunikować swoje uczucia i otrzymać wsparcie. Poprzez połączenie z koniem, klient może zacząć rozumieć i szanować siłę emocji, jednocześnie ucząc się efektywnie komunikować i wyrażać swoje uczucia.

Jak hipoterapia może pomóc osobom z ADHD?

Hipoterapia może być przydatnym narzędziem w leczeniu osób z ADHD. Osoby z tym schorzeniem często mają trudności z usiedzeniem w miejscu i skupieniem się podczas interakcji z innymi. Hipoterapia może pomóc w zarządzaniu tym poprzez danie klientowi czegoś do zrobienia podczas łączenia się z terapeutą i innymi klientami. Angażując się w działania z koniem, osoby z ADHD mogą odgrywać swoje uczucia i znaleźć sposób, aby przekazać je terapeucie. To może pomóc ludziom z ADHD lepiej zrozumieć swoje własne emocje i emocje innych. Łącząc się z koniem, osoby z ADHD mogą znaleźć sposób na samouspokojenie i skupić się na swoich uczuciach, a nie na zadaniu. Mogą również nauczyć się korzystać z tych uczuć jako źródło motywacji, aby zakończyć zadania i osiągnąć kamienie milowe.

Jak znaleźć terapeutę, który oferuje hipoterapię?

Znalezienie terapeuty, który oferuje hipoterapię może być trochę trudne, ale nie niemożliwe. Szukaj terapeutów, którzy specjalizują się w terapii z udziałem koni, ponieważ to właśnie oni najczęściej włączają hipoterapię do swojej praktyki. Istnieje wiele sposobów na znalezienie terapeuty, który oferuje hipoterapię, w tym poprzez stowarzyszenia terapeutyczne, internetowe katalogi terapeutów i skierowania od przyjaciół, rodziny lub innych terapeutów. Pomocne może być również przeprowadzenie badań na temat rodzajów terapii oferowanych przez poszczególnych terapeutów, co może ułatwić zawężenie opcji. Nawet jeśli terapeuta nie oferuje hipoterapii, może być w stanie skierować Cię do kogoś, kto to robi. Jeśli nie ma terapeutów w pobliżu, którzy oferują ten rodzaj terapii, zawsze można rozważyć terapię konną w programie terapeutycznym jazdy konnej. Programy te są wspólne dla tych, którzy chcą doświadczyć korzyści z hipoterapii bez konieczności podróżowania do biura terapeuty.